007

007

Constructam Condor 4 - 1972
 
aanpassingen die zijn uitgevoerd om te komen tot het eindresultaat