IT-4800-77-lk

IT-4800-77-lk

IT 4800 - 1977
 
was van JM Coenegrachts
 
praktisch hetzelfde van model
als de Chateau