03-Chiny

03-Chiny

Kaart nr.   3: Chiny - jaartal onbekend - "Le terrain de camping"
 
Deze camping noemde vroeger "La Foulerie" nu is het: Camping "Canada". Het chalet staat er nog steeds. Zie ook: www.campinglecanad a.be
Voor het chalet zien we twee caravans. Aan de linkerzijde een Franse Digue, aan de echterzijde een mij onbekend model.

 

logo_transparant
headerbocc_transp
Zoeken
Page Français
English page
Deutsche Seite
FB BOCC niet leden
FB BOCC leden

enkel
BOCC leden

 niet leden